Actually request niya ito, at sapilitang gawa. Hahaha joke.

Happy Birthday Rica Shayne Medallo-Intal-Styles!!! Best wishes for you and God bless!! Sweet 16 mo, pero parang sweet 12 palang sa height. Hahaha! =)))

HBD @rishmm!! πŸŽ‰πŸŽ‰πŸŽ‰

Actually request niya ito, at sapilitang gawa. Hahaha joke.

Happy Birthday Rica Shayne Medallo-Intal-Styles!!! Best wishes for you and God bless!! Sweet 16 mo, pero parang sweet 12 palang sa height. Hahaha! =)))

HBD @rishmm!! πŸŽ‰πŸŽ‰πŸŽ‰